Ubezpieczenie dla marynarzy obejmuje cały zestaw programów ubezpieczeniowych i inwestycyjnych w tym również z ulgami podatkowymi. Jego celem jest stowrzenia marynarzom i ich rodzinom rozwiązań  chroniących ich w razie przewlekłych chorób, wypadków czy innych zdarzeń uniemożliwiających czasową lub długotrwałą pracę. W skład tych rozwiązań wchodzą programy zapewniające spłatę zobowiązań finansowych rodziny w razi śmierci marynarza, pokrycie kosztów jego  leczenia i rehabilitacji.

W związku ze specyfiką zawodu w rozwiązaniach tych kładę nacisk na zabezpieczenie emerytalne marynarzy głównie w oparciu o programy z ulgą podatkową.

Przykładowy pakiet całościowego zabezpieczenia finansowego marynarzy:

1. ubezpieczenie na życie i zdrowie, obejmujące:

 - ubezpieczenie na życie

 - poważne zachorowanie ( 45 jednostek chorobowych)

 - niezdolnośc do pracy wskutek chorób bądź wypadków

 - kalectwo wskutek wypadku

 - pakiet medyczny, dostęp do prywatnej sieci placówek zdrowotnych

 - pakiet szpitalny 

 - medyczny assistance

 

2. ubezpieczenie wypadkowe:

 - uszczerbek na zdrowiu wskutek wyadków np. złamania, zwichnięcia

 - koszty leczenie powypadkowego

 - koszty rehabilitacji powypadkowej

 - koszty operacji plastycznych

 

3. program emerytalny z ulgą podatkową: Indywidualne Konto Emerytalne.

 

Zakres, wysokość ochrony uzależniona jest od Twoich preferencji, potrzeb i możliwości.

Powyższy pakiet poprzez swoją elastyczność umożliwia jego modyfikację w trakcie jego trwania i dopasowania do zmieniających się potrzeb.

godziny otwarcia: pon - pt 9.00 - 16.30
spotkania w innym terminie po indywidualnych uzgodnieniach
72-600 Świnoujście ul. Matejki 13/3 mariusz@zimecki.pl 605 731 518, 91 321 99 90 Doradca finansowy Mariusz Zimecki