Sukcesja majątku rodzinnego

Sukcesja majątku rodzinnego

Sukcesja majątkowa to proces przekazywania majątku pomiędzy pokoleniami. Dotyczy w zasadzie wszystkich konfiguracji rodzinnych oraz sytuacji gdzie majątek jest prywatnym bądź prowadzonej firmy ( również jednoosobowej działalności gospodarczej). Na pewnym etapie życia każdy z nas znajdzie się w sytuacji, w której po swoich rodzicach lub innych bliskich osobach, odziedziczy spadek. To może być zastrzyk gotówki ale może się okazać, że musimy spłacić cudze długi.Każdy z nas zostawi po sobie też jakiś majątek ( zobowiązania to też majątek tyle, że o wartości ujemnej), możemy za życia zadecydować jak go rozdysponować, możemy zdać się na dziedziczenie ustawowe, może to jednak rodzić olbrzymią ilość problemów dla spadkobierców. Zagrożenia jakie mogą pojawić się w trakcie dziedziczenia majątku rodzinnego związane są min. z :  niepełnoletnimi dziećmi;  dziećmi z poprzednich związków;  kredytami i innymi zobowiązaniami finansowymi;  związamii nieformalnymi;  indywidualną działalnością gospodarc…

więcej
Sukcesja majątku przedsiębiorcy

Sukcesja majątku przedsiębiorcy

  Sukcesja majątkowa w biznesie jest często integralną częścią Planu Sukcesji majątku rodzinnego, jednak ze względu na jej złożoność i skalę zagrożeń wymaga oddzielnego ujecia. Mówi się, że majątek rodzinny buduje się minimum trzy pokolenia. Nasze pokolenie jest pierwszym a w najlepszym wypadku drugim pokoleniem, które buduje w wolnej Ojczyźnie materialny dostatek rodziny. Często jednak w wyniku niewiedzy, braku czasu, zapobiegliwości majątek ten przepada lub ulega znacznemu uszczupleniu w wyniku śmierci przedsiębiorcy, właściciela lub wspólnika w firmie.  W zależności od formy organizacyjnej biznesu, brak planu sukcesji majątku w razie śmierci przedsiębiorcy może rodzić wiele zagrożeń np. : jednoosobowa działalność gospodarcza ulega likwidacji, brak możliwości dokonywania rozliczeń, zablokowane konta bankowe, wygaśnięcie pełnomocnictw, koncesji i zezwoleń, wygaśnięcie umów i kontraktów; spadkobiercy ponoszą odpowiedzialność za zobowiązania zmarłego przedsiębiorcy w tym. ZUS, VAT, pod…

więcej
Wspólnicy

Wspólnicy

Prowadzenie działalności gospodarczej w formie spółki wiąże się z wieloma zaletami. Uczestnictwo kilku wspólników we wspólnym przedsięwzięciu biznesowym sprawia, że ryzyko tej działalności rozkłada się na większą grupę podmiotów.  Rodzi jednak również nowe zagrożenia związane z tym co nieuchronne. Śmierć wspólnika czy głównego udziałowca to poważne ryzyko biznesowe, które może uniemożliwić dalsze funkcjonowanie firmy lub znaczne ograniczenie w jej zarządzaniu a tym samym wpływać negatywnie na efektywność biznesu. Właściciele firmy z reguły pamiętają o ubezpieczeniu majątku firmy, kontraktów czy od odpowiedzialności cywilnej. Rzadko niestety myślą o tym jak będzie funkcjonować firma po śmierci któregoś ze wspólników, jakie to rodzi dla biznesu konsekwencje prawne i organizacyjne. Kluczowym rozwiązaniem w takich sytuacjach jest ubezpieczenie wspólników. Ubezpieczenie wspólników jest rozwiązaniem, które ma zastosowanie zarówno przy spółkach cywilnych, jak i spółkach prawa handlowego. Jest…

więcej
godziny otwarcia: pon - pt 9.00 - 16.00
spotkania w innym terminie po indywidualnych uzgodnieniach
72-600 Świnoujście ul. Matejki 13/3 mariusz@zimecki.pl 605 731 518, 91 321 99 90 Doradca finansowy Mariusz Zimecki