Według Kodeksu Cywilnego konkubent w związku heteroseksulanym, tak jak partner w związku homoseksualnym nie dziedziczy na podstawie ustawy. Aby zatem zabezpieczyć dziedziczenie przez partnera, konkubenta należy zawsze sporządzić testament. Dziedziczenie testamentowe przez partnera bardzo często będzie połączone z zobowiązaniami do świadczenia z zachowku dla najbliższej rodziny zmarłego, pozbawionej w ten sposób prawa do spadku. Dzięki zachowkowi członkowie najbliższej rodziny (małżonek, dzieci, rodzice, wnuki) pominięci w testamencie nie zostają na lodzie. Zachowek pozwala im wystąpić do spadkobiercy o zapłatę kwoty, jak należałaby się rodzinie, gdyby nie została ona odsunięta od dziedziczenia. Wysokość zachowku to 2/3 wartości udziału spadkowego, który przypadałby występującego o niego osobie przy dziedziczeniu ustawowym, jeśli jest ona małoletnia lub trwale niezdolna do pracy; 1/2 wartości tego udziału w pozostałych przypadkach.

Dzieci ze związków małżeńskich,partnerskich i pozamałżeńskich dziedziczą w taki sam sposób, na takich samych zasadach.

Z dziedziczeniem wiążą się także podatkowe kłopoty osób żyjących w wolnych związkach. Majątek odziedziczony po członkach najbliższej rodziny jest zwolniony z podatku od spadków i darowizn ( po spełnieniu kilku wymogów formalnych ). Nie ma znaczenia wielkość spadku. Jeśli więc np. żona dziedziczy po mężu to nie zapłaci podatku. Z takiego zwolnienia nie mogą skorzystać osoby dziedziczące po partnerze, z którym żyły w wolnym związku. Partner w świetle obowiązujących przepisów nie należy do najbliższej rodziny, w ogóle nie należy do rodziny. W związku z powyższym majątek odziedziczony po partnerze objęty jest najwyższą stawką podatku od spadku i darowizn tj. 20 % od majątku dziedziczonego o wartości powyżej 20 566 zł ( poniżej tej kwoty obowiązują niższe stawki podatku).

Zatem dziedziczenie w wolnych związkach może rodzić następujące zagrożenia:

  • majątek odziedziczą inne osoby niż partner ( np. rodzice, rodzeństwo zmarłego);
  • majątek odziedziczą dzieci z poprzedniego związku, wątpliwe jest aby małżonek reprezntujący interesy dzieci dogadał się z partnerem zmarłego w sprawie zarządzania majątkiem ( np. sprzedaż  mieszkania);
  • majątek odziedziczą wyłącznie dzieci partnerów, pozostający przy życiu partner nie będzie mógł nim swobodnie dysponować ( np. mieszkaniem, samochodem);
  • część nieruchomości otrzyma rodzina zmarłego ( rodzice, rodzeństwo ) a partner zostanie np. z kredytem na nieruchomość i niewielkim w niej udziale;
  • jeśli partner dziedziczy na podstawie testamentu to może mieć problem ze spłatą zachowku i podatku od spadku i darowizn ( np. podatek od dziedziczonego mieszkania o wartości 300 000 zł wyniesie ok. 59 000 zł).

W oparciu o min. rozwiązania finansowe pomagam partnerom w wolnych związkach w:

  • stworzeniu odpowiadającego ich intencjom planu dziedziczenia majątku;
  • wdrożeniu rozwiązań finansowych zabezpieczających im środki na spłatę zachowku i podatku od spadku i darowizn;
  • wdrożeniu rozwiązań finansowych zabezpieczających im spłatę kredytów i innych zobowiązań.

Jeśli chcecie uniknąć powyższych problemów to jestem właściwą osobą, która Wam w tym pomoże.

 

godziny otwarcia: pon - pt 9.00 - 16.00
spotkania w innym terminie po indywidualnych uzgodnieniach
72-600 Świnoujście ul. Matejki 13/3 mariusz@zimecki.pl 605 731 518, 91 321 99 90 Doradca finansowy Mariusz Zimecki