Sukcesja majątkowa w biznesie jest często integralną częścią Planu Sukcesji majątku rodzinnego, jednak ze względu na jej złożoność i skalę zagrożeń wymaga oddzielnego ujecia. Mówi się, że majątek rodzinny buduje się minimum trzy pokolenia. Nasze pokolenie jest pierwszym a w najlepszym wypadku drugim pokoleniem, które buduje w wolnej Ojczyźnie materialny dostatek rodziny. Często jednak w wyniku niewiedzy, braku czasu, zapobiegliwości majątek ten przepada lub ulega znacznemu uszczupleniu w wyniku śmierci przedsiębiorcy, właściciela lub wspólnika w firmie. 

W zależności od formy organizacyjnej biznesu, brak planu sukcesji majątku w razie śmierci przedsiębiorcy może rodzić wiele zagrożeń np. :

  • jednoosobowa działalność gospodarcza ulega likwidacji, brak możliwości dokonywania rozliczeń, zablokowane konta bankowe, wygaśnięcie pełnomocnictw, koncesji i zezwoleń, wygaśnięcie umów i kontraktów;
  • spadkobiercy ponoszą odpowiedzialność za zobowiązania zmarłego przedsiębiorcy w tym. ZUS, VAT, podatek dochodowy, fundusz płac, kredyty, leasingi itp.;
  • sprzedaż majątku firmy możliwa dopiero po prawomocnym zakończeniu postępowania spadkowego, pod warunkiem, że wszyscy spadkobiercy dojdą do porozumienia;
  • obniżenie dochodu rodziny zmarłego;
  • jeśli w gronie spadkobierców są osoby niepełnoletnie, zablokowanie majątku do czasu wyjaśnienia spraw spadkowych ( koniecznośc wykonania spisu z inwentarza, który może trwać nawet kilkanaście miesięcy) oraz wymagana zgoda Sądu Rodzinnego na działania przekraczające zwykły zarząd majątkiem;
  • spółka cywilna w razie śmierci jednego ze wspólników może ulec likwidacji;
  • jeśli brak odpowiednich zapisów w umowie spółki o dziedziczeniu udziałów, konieczność spłaty spadkobierców zmarłego wspólnika;
  • w spółce jawnej brak dziedziczenia udziałów - konieczność spłaty spadkobierców zmarłego wspólnika; 
  • w półkach prawa handlowego problemy po śmierci wspólnika mogą wynikać min. z wejścia do spółki niechcianych wspólników ( w tym niepełnoletnich ), znaczne kwoty na spłatę udziałów zmarłego mogą zachwiać kondycją finansową firmy.

Powyżej zasygnalizowałem tylko niektóre problemy z jakimi mogą się borykać spadkobiercy i wspólnicy po śmierci przedsiębiorcy. Sensowny Plan Sukcesji majątku może znacznie uprościć przekazanie majątku spadkobiercom, wdrożone rozwiązań ubezpieczeniowych może im zabezpieczyć środki min. na spłatę zobowiązań zmarłego, spłatę podatków, ZUS, odpraw pracowniczych oraz wspólnikom może zabezpieczyć środki finansowe na spłatę udziałów zmarłego.

Zbudowanie dobrego planu przejścia majątku między pokoleniami, zapewnia uczciwe potraktowanie wszystkich zainteresowanych, eliminuje negatywne skutki prawa spadkowego, przepisów Kodeksu Cywilnego, Kodeksu Spółek Handlowych w kontekście przekazywania majątku kolejnym pokoleniom.

 

godziny otwarcia: pon - pt 9.00 - 16.00
spotkania w innym terminie po indywidualnych uzgodnieniach
72-600 Świnoujście ul. Matejki 13/3 mariusz@zimecki.pl 605 731 518, 91 321 99 90 Doradca finansowy Mariusz Zimecki