Prowadzenie działalności gospodarczej w formie spółki wiąże się z wieloma zaletami. Uczestnictwo kilku wspólników we wspólnym przedsięwzięciu biznesowym sprawia, że ryzyko tej działalności rozkłada się na większą grupę podmiotów.  Rodzi jednak również nowe zagrożenia związane z tym co nieuchronne. Śmierć wspólnika czy głównego udziałowca to poważne ryzyko biznesowe, które może uniemożliwić dalsze funkcjonowanie firmy lub znaczne ograniczenie w jej zarządzaniu a tym samym wpływać negatywnie na efektywność biznesu.

Właściciele firmy z reguły pamiętają o ubezpieczeniu majątku firmy, kontraktów czy od odpowiedzialności cywilnej. Rzadko niestety myślą o tym jak będzie funkcjonować firma po śmierci któregoś ze wspólników, jakie to rodzi dla biznesu konsekwencje prawne i organizacyjne. Kluczowym rozwiązaniem w takich sytuacjach jest ubezpieczenie wspólników.

Ubezpieczenie wspólników jest rozwiązaniem, które ma zastosowanie zarówno przy spółkach cywilnych, jak i spółkach prawa handlowego. Jest ono zawierane w formie krzyżowego ubezpieczenia na życie. Polega na zapewnieniu płynności finansowej spółki w razie śmierci jednego z jej wspólników. Wspólnicy, zawierając umowę ubezpieczenia, wskazują siebie wzajemnie jako osobę uposażoną. W razie śmierci ubezpieczonego wspólnika jego uposażony partner w biznesie otrzymuje odszkodowanie, z którego może spłacić spadkobierców zmarłego i przejąć udziały w spółce. Integralną częścią takiego rozwiązania muszą być odpowiednie zapisy w umowie spółki dotyczące np. umorzenia udziałów, spłaty spadkobierców i nie wchodzenie ich do spółki w razie śmierci spadkodawcy.

Brak powyższych rozwiązań powoduje, że przejęcie udziałów zmarłego wspólnika przez jego spadkobierców wiąże się z tym, iż do spółki wchodzi nowa osoba, do której dotychczasowi wspólnicy mogą nie mieć zaufania. Dramatyczną dla spółki sytuacją jest, gdy udziały dziedziczy osoba o ograniczonych zdolnościach do czynności prawnych np. niepełnoletnia. Nowym udziałowcem może też okazać się osoba niekompetentna, której brakuje odpowiedniej wiedzy, umiejętności i doświadczenia. Istnieje także zagrożenie, że osoba ta będzie zainteresowana jedynie szybkim osiągnięciem korzyści finansowej, niekoniecznie zgodnej z interesem spółki. Możliwe jest również niekorzystne dla spółki zbycie udziałów przez tą osobę, co może mieć nieodwracalne skutki. Rozwiązaniem w takiej sytuacji może być wykupienie udziałów zmarłego wspólnika i uniemożliwienie wejścia do spółki osób niechcianych. Wiąże się to jednak ze sporymi kosztami, na których poniesienie pozostali wspólnicy mogą nie mieć funduszy. Potrzebne środki na wykupienie udziałów zmarłego wspólnika może zapewnić odpowiednio wcześniej wykupiona polisa na życie w ramach ubezpieczenia wspólników. Plusem tego rozwiązania jest min. niski koszt pozyskania kapitału do spłaty spadkobierców, szybkie pozyskania funduszy często jeszcze przed zakończeniem spraw spadkowych, uzyskane środki w gotówce.

Wspólnicy powinni zadbać o to aby w umowie spółki znalazły się zapisy dotyczące postępowania na wypadek śmierci jednego z nich. Takie zapisy wraz z ubezpieczeniem na życie wspólników pozwoli stworzyć rozwiązanie zgodne z ich interesem. Brak własnego rozwiązania sprawi, że będą musieli liczyć się z zastosowaniem odpowiednich przepisów Kodeksu Cywilnego lub Kodeksu Spółek Handlowych.

 

Dodatkowe informacje na ten temat znajdziesz tutaj: ubezpieczenie na życie; emerytura .

 

 

godziny otwarcia: pon - pt 9.00 - 16.00
spotkania w innym terminie po indywidualnych uzgodnieniach
72-600 Świnoujście ul. Matejki 13/3 mariusz@zimecki.pl 605 731 518, 91 321 99 90 Doradca finansowy Mariusz Zimecki