Ubezpieczeni pracownicze są dzisiaj standardowym rozwiązaniem w zaspakajaniu elementarnego poczucia bezpieczeństwa pracowników, mogą też stanowić istotny czynnik w polityce kadrowej firmy. 

Ubezpieczenia tego typu dedykowane są począwszy od jednoosobowych działalności gospodarczej po małe, średnie i duże firmy.

Uruchomienie programu ubezpieczenia pracowniczego (grupowego) niesie dla pracodawcy wiele korzyści min.

 • podniesienie atrakcyjności zatrudnienia;
 • zwiększenie lojalności osób zatrudnionych, zmniejszenie rotacji pracowników;
 • dodatkowa gratyfikacja dla osób kluczowych w firmie;
 • uzyskanie przewagi wizerunkowej na rynku pracodawców;
 • mniejsza absencja pracowników z powodu choroby, dzięki dostępowi do prywatnych placówek medycznych;
 • możliwość wliczenia składki finansowanej przez pracodawcę do kosztów uzyskania przychodu;
 • zwolnienie z obowiązku wypłacania odprawy pośmiertnej, na zasadach określonych w Kodeksie Pracy art.93 pkt.7

Zakres oferty może obejmować świadczenia z tytułu:

 • śmierci, w tym również w pracy, wskutek nieszczęśliwego wypadku wypadku komunikacyjnego;
 • śmierci rodziców/ teściów
 • pakiet medyczny "Bądź Zdrów" - dostęp do sieci prywatnych placówek medycznych;
 • leczenie szpitalne;
 • świadczenie szpitalne i lekowe;
 • rekonwalescencja;
 • trwały uszczerbek na zdrowiu;
 • rehabilitację powypadkową;
 • kalectwo wskutek nieszczęśliwych wypadków;
 • poważne zachorowania (np. zawał, rak, udar ) ;
 • niezdolność do pracy;
 • urodzenie bądź adopcja dziecka;
 • osierocenie dziecka;
 • śmierć dziecka;
 • ubezpieczenie na życie dla małżonka/partnera;
 • pakiet medyczny i wypadkowy dla małżonka/ partnera;
 • pakiet medyczny dla dziecka pracownika.

 Ubezpieczeń pracownicze można poszerzyć o ubezpieczenie Assistence obejmujące min:

 • do 3 wizyt domowych lekarza w razie nagłego zachorowania;
 • transport medyczny do lub z placówki medycznej;
 • opieka pielęgniarki w szpitalu;
 • opieka nad dziećmi, osobami niesamodzielnymi w czasie hospitalizacji ubezpieczonego;
 • organizacja lub pokrycie kosztów pobytu rodzica w szpitalu w razie zachorowania lub wypadku dziecka;
 • pomoc medyczna za granicą, organizacja i pokrycie kosztów 1 wizyty lekarskiej;
 • dostarczenie leków;
 • wypożyczenie lub zakup sprzętu rehabilitacyjnego;
 • organizacja rehabilitacji;
 • pomoc psychologa;
 • pomoc w poszukiwaniu pracy;
 • i wiele innych.

Oddzielną kategorią ubezpieczeń grupowych są ubezpieczenia dla właścicieli firm oraz kluczowej kadry kierowniczej.Ich zakres i wysokość często istotnie odbiega od standardowych ubezpieczeń pracowniczych, gdyż mają one stanowić rzeczywistą osłonę a nie tylko doraźną pomoc finansową.

Kolejną kategorią ubezpieczeń dedykowanych zatrudnionym w firmie są ubezpiecenia związane z podróżami służbowymi zwłaszcza poza granicę naszego kraju. Mają one na celu pokrycie kosztów leczenie, dorraźnej pomocy medycznej delegowanym pracownikom czy tez właścicielom firmy.

Dodatkowe informacje na ten temat znajdziesz tutaj: ubezpieczenie na życie; emeryturaPPK .

 

 

 

 

 

godziny otwarcia: pon - pt 9.00 - 16.00
spotkania w innym terminie po indywidualnych uzgodnieniach
72-600 Świnoujście ul. Matejki 13/3 mariusz@zimecki.pl 605 731 518, 91 321 99 90 Doradca finansowy Mariusz Zimecki