Planowanie spadkowe w biznesie jest często integralną częścią Planu Sukcesji majątku rodzinnego, jednak ze względu na złożoność i skalę zagrożeń wymaga oddzielnego ujęcia. Często w wyniku niewiedzy, braku czasu, zapobiegliwości, majątek firmowy przepada lub ulega znacznemu uszczupleniu w wyniku śmierci przedsiębiorcy, właściciela lub wspólnika w firmie.

W zależności od formy organizacyjnej biznesu, brak planu sukcesji majątku w razie śmierci przedsiębiorcy, może rodzić wiele zagrożeń, np.

  • jednoosobowa działalność gospodarcza ulega likwidacji, brak możliwości dokonywania rozliczeń, zablokowane konta bankowe, wygaśnięcie pełnomocnictw, koncesji i zezwoleń, wygaśnięcie umów i kontraktów;
  • spadkobiercy ponoszą odpowiedzialność za spłatę zobowiązań zmarłego przedsiębiorcy takich jak np. ZUS, VAT, podatek dochodowy, fundusz płac, odprawy pracownicze, kredyty, nierozliczone dotacje UE;
  • sprzedaż majątku firmy możliwa dopiero po prawomocnym zakończeniu postępowania spadkowego, pod warunkiem, że wszyscy spadkobiercy dojdą do porozumienia i są pełnoletni;
  • obniżenie standardu życia rodziny zmarłego przedsiębiorcy;
  • jeśli w gronie spadkobierców są osoby niepełnoletnie to następuje zablokowanie majątku do czasu zakończenia postępowania spadkowego w tym wykonania przez komornika spisu z inwentarza, w późniejszym okresie wymagana będzie zgoda Sądu Rodzinnego na działania przekraczające zwykły zarząd majątkiem nieletniego;
  • spółka cywilna w razie śmierci jednego ze wspólników najczęściej ulega likwidacji, konieczność rozliczeń finansowych między wspólnikami i spadkobiercami;
  • w spółce jawnej brak dziedziczenia udziałów, konieczność spłaty spadkobierców zmarłego wspólnika może zachwiać kondycją finansową firmy i pozostałych wspólników;
  • w spółkach prawa handlowego problemy po śmierci wspólnika mogą wynikać min. z wejścia do spółki niechcianych wspólników, w tym niepełnoletnich, spłatę udziałów zmarłego wspólnika itp.

Powyżej zasygnalizowałem jedynie niektóre problemy z jakimi mogą borykać się spadkobiercy i wspólnicy po śmierci przedsiębiorcy. Sensowny Plan Sukcesji może znacznie uprościć przekazanie majątku spadkobiercom. Wdrożenie zawczasu rozwiązań ubezpieczeniowych może im zabezpieczyć środki finansowe na spłatę zobowiązań zmarłego, jego firmy w tym podatków, ZUS, zobowiązań wynikających z Kodeksu Pracy czy innych przepisów prawa.

Zbudowanie dobrego planu przekazania majątku jednego pokolenia drugiemu wymaga zawczasu pewnej zapobiegliwości i przezorności. Zapewni to jednak uczciwe potraktowanie wszystkich zainteresowanych stron postępowania spadkowego, może skutecznie przeciwdziałać ewentualnym rozdźwiękom w rodzinie i utraty efektów pracy pokolenia.

Dodatkowe informacje na ten temat znajdziesz tutaj: ubezpieczenie na życie; emerytura .

 

godziny otwarcia: pon - pt 9.00 - 16.00
spotkania w innym terminie po indywidualnych uzgodnieniach
72-600 Świnoujście ul. Matejki 13/3 mariusz@zimecki.pl 605 731 518, 91 321 99 90 Doradca finansowy Mariusz Zimecki