Zawód lekarza to zawód trudny i wyjątkowo odpowiedzialny. Na co dzień zdrowie i życie drugiego człowieka jest w rękach lekarza. W swojej pracy  lekarz narażony jest na ciągły stres i znaczny wysiłek fizyczny. Czynniki te mogą znacząco wpływać na jego stan zdowia, mogą być tragiczne w skutkach dla samego lekarza jak i jego rodziny.  Większość lekarzy  zatrudnionych jest na kontraktach a to oznacza, że przerwa w pracy spowodowana wypadkiem lub chorobą pozbawia go istotnej części dochodów. Negatywnym skutkom tych niepożądanych zdarzeń mogą zaradzić odpowiednio dobrane rozwiązania ubezpieczeniowe.

 

 Ubezpieczenie dla lekarzy powinno obejmować min. :

- gwarancje rodzinne tj. środki na spłatę zobowiązań w tym kredytowych, wychowanie dzieci, godne życie najbliższych;

- gwarancje rentowe tj. środki na utrzymanie marynarza i jego rodziny wypłacane jednorazowo lub cyklicznie w razie poważnego zachorowania,

   trwałej niezdolności do pracy czy kalectwa;

- gwarancję rekompensaty finansowej czasowej niezdolności do pracy spowodowanej urazem czy pobytem w szpitalu;

- środki na rehabilitację, prywatną opiekę medyczną dającą szansę na szybki powrót do zdrowia i aktywności zawodowej;

- gwarancję utrzymania poziomu życia na emeryturze.

 

Przykładowy zakres całościowego zabezpieczenia finansowego lekarzy:

1. ubezpieczenie na życie i zdrowie, obejmujące:

 - ubezpieczenie na życie

 - poważne zachorowanie ( 45 jednostek chorobowych)

 - niezdolność do pracy wskutek chorób bądź wypadków

 - kalectwo wskutek wypadku

  - pakiet szpitalny 

 - medyczny assistance

 

2. ubezpieczenie wypadkowe:

 - uszczerbek na zdrowiu wskutek wypadków np. złamania, zwichnięcia

 - koszty leczenie powypadkowego

 - koszty rehabilitacji powypadkowej

 - koszty operacji plastycznych

 

3. program emerytalny z ulgą podatkową

W związku ze specyfiką zawodu lekarza w rozwiązaniach emerytalnych kładę nacisk na zabezpieczenie emerytalne głównie w oparciu o programy z ulgą podatkową tj. IKE i IKZE.

 

Zakres, wysokość ochrony uzależniona jest od Twoich preferencji, potrzeb i możliwości.

W przygotowaniu kompleksowej ochrony uwzględniam posiadane już programy.

 Dodatkowe informacje na ten temat znajdziesz tutaj: ubezpieczenie na życieemerytura .

 

Ubezpieczę również Twój majątek.

godziny otwarcia: pon - pt 9.00 - 16.00
spotkania w innym terminie po indywidualnych uzgodnieniach
72-600 Świnoujście ul. Matejki 13/3 mariusz@zimecki.pl 605 731 518, 91 321 99 90 Doradca finansowy Mariusz Zimecki