Szansa na 5 % zysku !

byk

Świat był, jest i pewnie pozostanie nieprzewidywalny. Z finansowego punktu widzenia możemy doświadczyć obaw przed utratą kapitału, małym zyskiem z oszczędności czy też wzrostu obsługi  kredytu hipotecznego ponad poziom przekraczający możliwości domowego budżetu.

Wszyscy wiemy, że rynki potrafią być zmienne, jednak od swoich inwestycji oczekujemy stabilnych zysków. Chcielibyśmy pomnażać swoje oszczędności bez obaw o to, że je stracimy. W idealnym świecie byłoby to oczywiście możliwe, ale w rzeczywistości musimy liczyć się z koniecznością podjęcia pewnego poziomu ryzyka inwestycyjnego. Zakup obligacji, lokata bankowa, fundusz inwestycyjny, inwestycja w nieruchomości czy metale szlachetne oraz giełda wszystko to obarczone jest ryzykiem inwestycyjnym. Różna jest tylko jego skala.

AVIVA Investros Poland chce rozwiać część obaw związanych z niepewnością w świecie inwestowania, dążąc jednocześnie do osiągnięcia zysku z oszczędności na zadawalającym poziomie. Takie myślenie leży u podstaw wprowadzonego niedawno nowego funduszu : AVIVA Oszczędnościowy.

Fundusz dąży do osiągnięcia dodatniej średniorocznej stopy zwrotu na poziomie o pięć punktów procentowych przewyższającym główną stopę procentową Narodowego Banku polskiego na przestrzeni trzech lat.

W przeciwieństwie do tradycyjnych funduszy, które przeważnie lokują  środki w jedną kategorię aktywów np. w akcje, fundusz Aviva Oszczędnościowy dokonuje inwestycji jednocześnie na wielu rynkach: walutowym, akcji, obligacji oraz nieruchomości. Dzięki inwestowaniu w różne strategie oraz aktywną selekcję najlepiej rokujących rynków, fundusz ten posiada bardziej zróżnicowany i zdywersyfikowany portfel niż tradycyjne fundusze. Ma to na celu zmniejszenie wahań wartości inwestycji.

ruletka  

Czy fundusz AVIVA Oszczędnościowy jest dla Ciebie odpowiedni? Aby to sprawdzić należy rozważyć kilka kwestii. Może być dla Ciebie odpowiedni jeśli:

- szukasz możliwości uzyskania średniorocznej stopy zwrotu o pięć punktów procentowych przewyższającej główną stopę procentową NBP. przy ryzyku o ponad połowę niższym od poziomu typowego dla inwestycji na globalnym rynku akcji na przestrzeni kolejnych trzech lat;

- chcesz zainwestować środki na co najmniej pięć lat;

jesteś gotów zaakceptować fakt, że cel funduszu AVIVA Oszczędnościowy nie jest gwarantowany, a więc Twój kapitał jest obciążony ryzykiem;

- posiadasz co najmniej 1000 zł na pierwszą wpłatę do funduszu;.

Główne korzyści:

- szansa na atrakcyjny zysk niezależnie od sytuacji rynkowej;

- zysk z inwestycji w różnych warunkach rynkowych;

- stabilna stopa zwrotu;

- zdywersyfikowane globalne inwestycje;

- nie stawiasz wszystkiego na jedną kartę;

- inwestycje już od 1000 zł

- 0 zł opłaty manipulacyjnej;

- możesz wypłacić swoje środki w dowolnym momencie;

- masz dostęp do swoich środków online.

kasa

 

 

 

 

godziny otwarcia: pon - pt 9.00 - 16.00
spotkania w innym terminie po indywidualnych uzgodnieniach
72-600 Świnoujście ul. Matejki 13/3 mariusz@zimecki.pl 605 731 518, 91 321 99 90 Doradca finansowy Mariusz Zimecki